آموزشگاه موسیقی سرود مهر

آموزش تخصصی سازهای ایرانی، کلاسیک و پاپ و سازهای مقامی، تئوری موسیقی
علوم آهنگ سازی، آموزش کار با نرم افزارهای آهنگ سازی و تنظیم
آموزش آواز و صداسازی، آواز ایرانی، کلاسیک، پاپ و کُر
آموزش تخصصی موسیقی کودک (اُرف) و خلاقیت کودک

همراه با ارائه گواهی پایان دوره

محمدرضا داوودی
مدرس آواز و صدا سازی

معین کوهی
نوازنده و مدرس پیانو کیبورد

شروین حیدری
مدرس آواز سنتی و سه تار

لادن دقوقی
نوازنده و مدرس پیانو

مهیار منفرد
نوازنده و مدرس گیتار